Anularea procesului-verbal de contraventie pentru neacordarea de prioritate pietonilor în 2024

Cuprins

Cuprins
Recuperare permis de conducere neacordare prioritate pietoni Ionescu Law

Avocații Ionescu Law au obținut cu succes anularea unui proces-verbal de contravenție aplicat pentru neacordarea de prioritate pietonilor. Acest caz ilustrează importanța plângerii contravenționale și modul în care se poate contesta un proces-verbal de contravenție nelegal.

 

Ce este o plângere contravențională?

Plângerea contravențională reprezintă modalitatea prin care conducătorii auto sancționați contestă legalitatea și temeinicia procesului-verbal de contravenție. Prin această procedură, instanța de judecată competentă poate verifica dacă procesul-verbal respectă toate condițiile impuse de lege. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, instanța poate anula procesul-verbal.

 

Analiza de legalitate

Analiza de legalitate presupune verificarea de către instanță a respectării condițiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001. Procesul-verbal trebuie să cuprindă informații esențiale precum numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal, descrierea faptei și data comiterii acesteia, precum și semnătura agentului constatator. Lipsa oricăreia dintre aceste mențiuni atrage nulitatea absolută a procesului-verbal, ce poate fi constatată și din oficiu de către instanță.

 

Condiții suplimentare conform Art. 16 din O.G. nr. 2/2001

Pe lângă elementele esențiale, procesul-verbal trebuie să includă și alte detalii: data și locul încheierii, numele și prenumele agentului constatator, descrierea detaliată a faptei, indicarea actului normativ încălcat, și alte circumstanțe relevante. Lipsa acestor detalii atrage nulitatea relativă, ceea ce înseamnă că petentul trebuie să demonstreze că lipsa respectivă i-a cauzat o vătămare.

 

Controlul de temeinicie

Instanța analizează și temeinicia procesului-verbal, verificând conformitatea situației reținute cu realitatea. Procesul-verbal de contravenție beneficiază de o prezumție de legalitate și temeinicie, ceea ce înseamnă că petentul trebuie să aducă probe pentru a demonstra contrariul.

 

Excepția contravențiilor pentru neacordare de prioritate pietonilor

În cazul contravențiilor pentru neacordare de prioritate pietonilor, faptele sunt constatate prin simțurile proprii ale agenților de poliție. În acest context, contravenientul trebuie să demonstreze că situația reținută de agentul constatator nu corespunde realității.

 

Cazul soluționat cu succes de Ionescu Law

Tribunalul București a decis anularea unui proces-verbal de contravenție aplicat pentru neacordarea de prioritate pietonilor, într-un dosar gestionat de Ionescu Law. În faza de apel, a fost administrată proba testimonială cu martorul aflat în autovehiculul condus de petent. Martorul, audiat prin videoconferință din motive de sănătate, a confirmat că în momentul în care autovehiculul a ajuns la trecerea de pietoni, nu se afla nicio persoană care să intenționeze să traverseze strada.

 

Prin audierea martorului, avocații Ionescu Law au reușit să pună bazele unei apărări strategice și să răstoarne prezumția de temeinicie a procesului-verbal de contravenție, obținând anularea acestuia. Clientul nostru și-a recuperat permisul de conducere, demonstrând importanța unei apărări bine structurate și a probelor adecvate.

 

Pentru mai multe informații sau pentru asistență juridică, contactați echipa Ionescu Law. Suntem aici pentru a vă proteja drepturile și a vă oferi o apărare strategică.

 

Discutați astăzi cu un avocat

Completați următorul formular și veți fi contactat de un avocat pentru a discuta posibilitățile dumneavoastră legale

Nu stocăm sau partajăm datele furnizate. Acestea vor fi utilizate doar pentru contactarea dvs. Prin trimiterea datelor sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre.

Ai nevoie de un avocat?

Solicită o consultație gratuită.