Termeni și condiții de utilizare

Ultima actualizare: 28.09.2023

Descriere

 

Acești termeni de utilizare („Termenii”) stabilesc termenii și condițiile de utilizare a platformei ionesculaw.ro („Platforma””) și a serviciilor furnizate de Cabinet de Avocat – Ionescu Virgiliu-Ionuț, disponibile prin intermediul site-ului www.ionesculaw.ro („Site-ul”).

 

Termenii reprezintă o convenție legală între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică („Client”) și Cabinet de Avocat – Ionescu Virgiliu-Ionut, cu sediul social în Mun. București, Aleea Fetești nr. 15, bl. F1, sc. H, ap. 110, sector 3, CIF 41908925, având biroul de lucru pe B-dul Octavian Goga, nr. 12, bloc M23, scara 3, ap. 54, etaj 1, București 030983, România. („Ionesculaw.ro” sau „noi”).

 

Neacceptarea acestor Termeni, sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea platformei Ionesculaw.ro, ștergerea contului deja creat.

 

Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind modulele cookie. Prin navigarea pe platforma Ionesculaw.ro și/sau prin plasarea unei comenzi, vă luați angajamentul de a respecta prezentul document și politicile indicate.

 

Scopul nostru este de a oferi prin intermediul platformei Ionesculaw.ro servicii de consultanță și generare automată de documente necesare în vederea atingerii unui anumit scop al clientului, cum ar fi introducerea unei plângeri contravenționale împotriva unui proces-verbal de contravenție etc. Aceste servicii și produse sunt în permanență îmbunătățite și extinse în baza experienței profesionale a specialiștilor noștri.

 

Depunem toate diligențele astfel încât să furnizăm pe platforma Ionesculaw.ro informații actualizate și corecte însă există posibilitatea ca, datorită schimbărilor legislative sau procedurale, informațiile prezentate pe platforma Ionesculaw.ro la un moment dat să conțină anumite erori sau omisiuni pentru care nu ne asumăm răspunderea.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată, vom modifica data ultimei actualizări – dată care este indicată în partea de sus a acestor Termeni – și vă vom informa în mod corespunzător. Drept pentru care, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data publicării versiunii actualizate iar accesul sau utilizarea în continuare a platformei după ce Termenii au fost actualizați reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la modificările introduse.

 

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la office@ionesculaw.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

 

Drepturi de autor

 

Cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, întregul conținut al platformei/site-ului Ionesculaw.ro este proprietatea CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț și este protejat de Legea nr.8/1996 și legislației în vigoare în materia drepturilor de autor, a desenelor, a mărcilor și/sau a altor drepturi de proprietate intelectuală.

 

Fără confirmarea scrisă din partea CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau reproducerea fidelă a platformei/site-ului sau a oricărei părți din acestea (mirroring). Nerespectarea acestei dispoziții vă da naștere cailor legale de protecție.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Platforma Ionesculaw.ro prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs. sau colectate din alte surse așa cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate. Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Prin vizitarea și/sau utilizarea platformei/site-ului Ionesculaw.ro, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu noi prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate.

 

Este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP sau dispozitivul. Dacă doriți să aflați mai multe informații, vă recomandăm să accesați și să parcurgeți Politica privind modulele cookie.

 

Definirea noțiunilor utilizate

 

„Ionesculaw.ro” – înseamnă denumirea de brand sub care se prezintă societatea de avocați CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț, dar și colaboratorii și partenerii acesteia;

„ionesculaw.ro” – site de prezentare, aflat în proprietatea CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț cu informații despre serviciile CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț;

„Utilizator” – orice persoană care accesează site-ul/platforma Ionesculaw.ro indiferent dacă plasează sau nu o Comandă;

„Client” – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă pe platforma Ionesculaw.ro sau se înregistrează ca utilizator în platforma Ionesculaw.ro;

„Consumator” – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

„Serviciu” – serviciile puse la dispoziție de CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț prin intermediul site-ului ionesculaw.ro;

„Comandă” – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Ionesculaw.ro și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa sau beneficia în mod gratuit de anumite Servicii. Comanda acceptată de Ionesculaw.ro devine Contract între părți numai după notificarea Clientului și semnarea Contractului de asistență juridică de către ambele părți.

„Contract” – o Comandă confirmată de către CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț, prin care CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț este de acord să presteze Serviciile iar Clientul este de acord să plătească aceste Servicii sau in cazul serviciilor gratuite sa respecte regulile de conduita descrise in prezentul document;

„Contract auxiliar” – un contract prin care Clientul obține produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț sau de o parte terță, pe baza unui acord între partea terță respectivă și CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț.

 

Ceilalți termeni utilați în prezentul document au înțelesul conferit de Ordonanța de urgență 34/2014 și celelalte prevederi legale aplicabile.

 

Solicitarea Serviciilor

 

Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest set de Termeni printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (bifarea căsuței specifice “Am citit și sunt de acord cu Termenii și condițiile“). Bifând o anumită căsuța utilizatorul:

  • ia la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  • își da acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de termeni și condiții, precum și alți termeni și condiții specifice aplicabile serviciilor.

 

Serviciile sunt disponibile pe site 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile în an astfel încât se poate plasa o comanda în orice zi și orice interval orar, însă unele dintre acestea vor fi onorate de către Ionesculaw.ro doar in zilele lucrătoare deoarece serviciul de obținere a documentelor este strâns legat de orarul de funcționare al autorităților și instituțiilor publice.

 

Serviciile prestate, la distanță, prin mijloace electronice au ca temei juridic un contract la distanță reglementat de Ordonanță de urgență nr. 34/2014 precum și un Contract de asistență juridică încheiat cu CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț.

 

Contractul dintre dvs. și noi se încheie în momentul în care primim contractul de asistență juridică semnat de dvs.

 

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor. Cu privire la conținutul contractului, în spiritul dispozițiilor art.1.272 NCC, contractul valabil încheiat, obligă nu numai la ceea ce este în mod expres prevăzut, dar și la toate urmările pe care practicile stabilite între părți, uzanțele, legea sau echitatea le dau contractului, în funcție de natura acestuia. Totodată, clauzele obișnuite într-un contract se vor subînțelege, chiar dacă nu sunt stipulate în conținutul acestuia în mod expres.

 

Serviciile prezentate nu reprezintă, în sensul legislației civile, o ofertă, ci o invitație la ofertă. Ne rezervăm dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, încheierea sau nu a unui contract. Nu vom avea nicio răspundere față de dvs. în situația în care refuzăm să dăm curs unei comenzi. În măsura în care nu vom acceptă comanda, dar dvs. v-au fost retrase sume de bani, vom proceda la rambursarea acestor sume în cel mai scurt timp.

 

Termenii conțin clauze și termeni definitorii pentru fiecare serviciu prezentat pe platforma/site-ul Ionesculaw.ro. Confirmați că serviciile oferite la solicitarea individuală a dvs. și rezultatul acestora corespunde cerințelor și nevoilor dvs.

 

În măsura în care un aspect cu privire la care sunt acordate serviciile ia amploare, obiectul, prețul sau sfera serviciilor solicitate se va modifica. Ori de câte ori intervin asemenea situații, Ionesculaw.ro și clientul vor stabili modificările ce urmează a fi aduse obiectului serviciilor, prețului și contractului.

 

Site-ul Ionesculaw.ro, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul platformei Ionesculaw.ro sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită. Noi vă oferim doar garanția de 30 zile de asistență gratuită în cazul în care ceva nu merge bine ca rezultat al acțiunilor noastre, nu și ale Utilizatorului sau ale instituțiilor publice/private cu care intră în contact direct. Utilizatorul își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea platformei/site-ului Ionesculaw.ro. Nici o opinie, sfat sau declarație Ionesculaw.ro, fie că este făcută prin intermediul platformei sau în altă modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

 

Solicitarea serviciilor oferite pe platforma Ionesculaw.ro

 

Informațiile oferite de către reprezentanții Ionesculaw.ro în cadrul consultanței desfășurate printr-un canal de comunicare (telefonic, prin e-mail, prin Facebook Messenger/WhatsApp sau pe chat) nu reprezintă o consultanță pentru activitățile de contabilitate, resurse umane, fiscalitate sau juridică în sensul Legii nr. 51/1995 astfel încât nu ne asumăm răspunderea pentru informațiile incomplete sau greșite.

Absolut toate clauzele contractuale ce leagă cele două părți vor fi luate la cunoștință și acceptate în mod expres de către Utilizator prin semnarea Contractului de asistență juridică emis de Ionesculaw.ro prin CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț.

 

Forța Majoră

 

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat (aceasta include, dar nu se limitează la, schimbări de legi sau reglementări, incendii, greve, epidemii, războaie).

 

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

Garanții și limitări

 

Utilizarea informațiilor de pe platforma și cele primite de la consultanții noștri se va face pe proprie răspundere. În nici un caz Ionesculaw.ro nu va fi răspunzător pentru orice cost, pierdere sau daună suferite că urmare a utilizării acestor informații în ceea ce privește conținutul platformei noastre, a emailurilor transmise sau a comunicărilor telefonice.

 

Ionesculaw.ro nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care ionesculaw.ro nu poate fi accesat de către Utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

Site-ul Ionesculaw.ro sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești Termeni. Cu toate că Ionesculaw.ro încearcă să asigure integritatea Platformei, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea conținutului Site-ului.

 

Ionesculaw.ro își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe Platforma, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Ionesculaw.ro își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acesta Platformă fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

 

Ionesculaw.ro nu face nici o referire pe acesta Platformă la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acesta Platforma.

 

Aceasta Platforma va fi accesată de bună voie, iar Utilizatorii își vor asumă în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestei Platforme.

 

Reclamații

 

În cazul în care aveți reclamații la adresa serviciilor noastre, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@ionesculaw.ro și vom încerca să rezolvăm cât mai curând problemele, în maniera pe care noi o considerăm potrivită.

 

Soluționarea litigiilor

 

Utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț.

 

În cazul unor eventuale conflicte între CA – Ionescu Virgiliu-Ionuț și Clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

 

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Având in vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor in materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Ionesculaw.ro oferă consumatorului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința in Uniune și un comerciant stabilit in Uniune. În acest sens se poate utiliza următorul link către platforma SOL.

 

În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract sau aplicarea oricărei astfel de prevederi unei persoane sau unui set de circumstanțe va fi stabilită a fi nevalabilă, ilegală, nulă sau inaplicabilă în orice măsură, celelalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi prejudiciate sau afectate și vor continuă să fie valabile și aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

 

Pentru reclamații către A.N.P.C va rugăm să folosiți acest link: https://anpc.ro/